Sau sự cố Formosa, biển miền Trung giờ ra sao?

Bộ TN&MT đã thông tin chính thức về tình hình của vùng biển các tỉnh miền Trung sau sự cố Formosa hơn 1 năm trước.

Bình luận