Bia rượu là thủ phạm gây ra 8 loại ung thư ở Việt Nam

Tổ chức Heath Bridge Canada tại Việt Nam mới công bố rượu bia là yếu tố nguy cơ dẫn đến 8 loại ung thư khác nhau.

Bình luận