Bị thòng lọng siết cổ, cá sấu nổi điên ngoạm chết chó nhà

Con cá sấu gần như nổi điên và trút giận lên chú chó con sau khi bị thòng lọng siết cổ.

Bình luận