Thiếu nữ miền Tây bị lừa sang Trung Quốc bán dâm 10 lượt/ngày

Nhiều cô gái trẻ miền Tây bị lừa sang Hà Khẩu, Trung Quốc ép làm gái bán dâm với "chỉ tiêu" ít nhất 10 khách/ngày, không đủ sẽ bị ép tăng ca, ai không đồng ý hoặc chống đối sẽ bị đánh đập và bỏ đói.

Bình luận