Bi kịch bị bệnh viện trao nhầm con, đã tìm được con nhưng không thể nhận

Tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, một gia đình bất chợt tìm thấy con gái bị bệnh viện trao nhầm khi vô tình bắt gặp ở ngôi làng dân tộc kế bên.

Bình luận