Bi hài clip bò vô cớ nổi điên húc tung người trên phố

Có lẽ chú bò trong clip đang có tâm trạng không tốt nên mới "giải tỏa" bằng cách húc tung người đàn ông đứng bên đường.

Bình luận