Bi hài clip bẻ khóa xe máy, dắt trộm… xe đạp

Tên trộm bẻ khóa xe máy nhẹ nhàng và nhanh chóng, để rồi ung dung dắt trộm chiếc xe đạp cạnh đó khiến người xem “té ngửa”.

Nguồn: Facebook 

Phong Linh

Bình luận