Bi hài clip 2 bé sinh đôi cùng té ngã

Cảnh 2 bé sinh đôi té ngã gần như đồng thời khiến người xem vừa thấy thương, vừa phải phì cười.

Nguồn: Dailymail 

Phong Linh

Bình luận