Bị bố đánh, bé 10 tuổi bỏ nhà đi 24 ngày, bắt rắn nướng ăn khi đói

Bị bố đánh, cậu bé Trung Quốc 10 tuổi bỏ nhà ra đi trong 24 ngày, để sống sót, cậu bé đã ăn rắn, cá và các thức ăn đường phố rẻ tiền.

Bình luận