Bị bạn cùng phòng rượt chém suýt mất mạng vì ngáy quá to

Vì tội ngáy quá to mà người đàn ông ở Trung Quốc bị bạn cùng phòng dùng dao rượt chém nhiều nhát đến suýt mất mạng.

Bình luận