Bệnh động kinh ở trẻ em gia tăng báo động

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, 50% số trẻ khám về thần kinh bị mắc động kinh.

Bình luận