Bella, Lệ Rơi, Tùng Sơn đều là 'sản phẩm nhào nặn' của bầu show?

Bella, Tùng Sơn, Lệ Rơi, Kenny Sang... đều có con đường nổi tiếng giống hệt nhau bất chấp sự phản đối, chỉ trích, xem thường của dư luận, không khó để nhận ra sau lưng họ đều có sự tính toán của bầu show.

Bình luận