Bất ổn liên tiếp phát sinh, Đà Nẵng có còn là 'thành phố đáng sống'?

Khoảng 3 năm gần đây, một số chủ trương thực hiện thành công trước đó của Đà Nẵng bị phá vỡ, môi trường ô nhiễm, an ninh trật tự, quản lý xây dựng phát sinh bất cập khiến nhiều người đặt câu hỏi: Đà Nẵng có còn là thành phố đáng sống?

VTC1

Bình luận