Bất đồng quan điểm, khách mời rút giày đánh nhau trên sóng truyền hình trực tiếp

Do có những bất đồng trong suy nghĩ, một vị khách mời của talk show được truyền hình trực tiếp ở Ai Cập đã giận dữ rút giày dưới chân ra để tấn công một vị khách mời khác trong chương trình.

Bình luận