Bão số 5 xuất hiện trên Biển Đông, hướng về Trung Quốc

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, sau khi đi vào đất liền Trung Quốc, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bình luận