Bão số 3 tấn công Thái Bình, đổ bộ đúng thời điểm thủy triều dâng

Chiều nay, PV VTC14 tại cồn Vành (Tiền Hải - Thái Bình) cho biết, bão số 3 đổ bộ đúng thời điểm thủy triều dâng, tạo thành những cơn sóng lớn xô mạnh vào các bờ kè ven biển.

Bình luận