Bão số 2 đổ bộ vào đất liền: Thời tiết các tỉnh Bắc Trung Bộ nguy hiểm thế nào?

Sau khi đổ bộ vào địa phận các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, cơn bão số 2 đang dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn gây ra các loại hình thời tiết nguy hiểm cho các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Bình luận