Bão số 1 hướng thẳng vào Hải Phòng - Quảng Ninh

Bão số 1 có tên quốc tế là Mirinae - được đặt theo tiếng Hàn Quốc và có nghĩa là dải ngân hà, dự báo bão sẽ duy trì cường độ đi vào Vịnh Bắc Bộ và nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh.

VTC14

Phong Linh

Bình luận