Bão số 1 giật cấp 10 đang hướng về đất liền

Bão số 1 giật cấp 10 cách Hoàng Sa 150km, dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Bình luận