Báo hoang hung hăng vồ người, dân nghẹt thở vây bắt suốt 12 tiếng

Con báo đi lạc vào làng, hung hăng tấn công và đuổi theo người dân khiến lực lượng chức năng phải mất 12 tiếng phục kích, bao vây mới bắt được.

Bình luận