Bản đồ 'những cái nhất' trên thế giới: Việt Nam nhất điều gì?

Dựa vào nhiều số liệu thống kê khác nhau trên Internet, trang InformationisBeautiful.net đã cho ra đời bản đồ những điều nhất trên thế giới.

Dựa vào bản đồ thú vị này, có thể thấy Việt Nam là quốc gia hàng đầu về hồ tiêu.

VTC14

Bình luận