Bài toán 'mặt cười' khiến phụ huynh cũng phải đau đầu

Bài toán yêu cầu người giải tính giá trị của biểu tượng mặt buồn bằng cách căn cứ vào những phương trình cho sẵn.

toan

 

Đề bài như sau:

Cho các phương trình:

Mặt cười + mặt buồn = 13

Mặt cười x mặt buồn = 42

Mặt buồn - mặt cười  = 1

Vậy mặt buồn = ?

>>> Đọc thêm: Thử sức với bài Toán tính giá trị hình khiến nhiều phụ huynh 'chào thua'

Bình luận
Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới