Bài toán: Đứng ở vị trí nào để thấy hình giống như ở bên phải?


Bạn hãy thử tài trí tưởng tượng của mình nhé!
Gợi ý: Vị trí C 
Thay đổi vị trí một que diêm để có bài toán đúng 3+4=5 


Nguồn: Infornet
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC