Bãi đỗ xe, trung tâm chăm sóc sức khỏe cũng bị thu phí tác quyền âm nhạc

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam vừa tiếp tục mở rộng lĩnh vực thu tác quyền âm nhạc, ngay cả bãi đỗ xe và trung tâm chăm sóc sức khỏe cũng nằm trong diện phải thu phí.

Bình luận