Bác sỹ gốc Việt bị lôi khỏi máy bay United Airlines