Bắc Ninh: Mập mờ việc chia tiền bán ‘cụ sưa’ 200 tuổi

Cây sưa 200 tuổi ở Bắc Ninh được chặt hạ và bán với giá 26 tỷ đồng, chia cho mỗi người dân trong làng từ 5 đến 10 triệu đồng, tuy nhiên người dân cho rằng vẫn còn nhiều việc chưa rõ ràng.

Bình luận