Ba hiểm hoạ lớn nhất có thể huỷ diệt loài người

Các chuyên gia tại Đại học Oxford vừa nêu ra 3 sự kiện lớn có thể huỷ diệt loài người trong tương lai và đồng thời đưa ra những giải pháp có thể ngăn chặn những mối đe doạ này.

Bình luận