Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch nước

(VTC News) - Chiều 26/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc các tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Theo đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội xem xét, bầu: Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Dang Thi Ngoc Thinh-1

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) được giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) giữ chức vụ Chánh án Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) giữ chức vụ Viện trưởng Viện Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021.

Video: CHủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ trong lần thứ 2 nhậm chức

Sau khi nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc các tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu các chức danh trên.

Phạm Thịnh
Đại biểu Quốc hội: 'Chưa có Luật Biểu tình là Nhà nước nợ nhân dân'

Đại biểu Quốc hội: 'Chưa có Luật Biểu tình là Nhà nước nợ nhân dân'

Nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ quan điểm xung quanh việc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017...
Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng

Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng

Hôm nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và sau đó Thủ tướng sẽ...
Bình luận

Video: Na Lạng Sơn 50.000 đồng/quả vẫn hút khách Thủ đô 

Báo Điện tử VTC News