Bà Clinton hứa thu thêm thuế người giàu nếu đắc cử

Bà Clinton dự định giữ nguyên chính sách thuế và các mức thuế của Tổng thống Obama nhưng sẽ thu thêm thuế đối với những người giàu, đồng thời bà cũng ủng hộ việc tăng lương tối thiểu.

Bình luận