• VTC.VN
  • Xã hội

Ảnh: Xử lý tình huống bị địch tập kích chất độc hoá học

Lữ đoàn Phòng hóa 86 (Binh chủng Hóa học) vừa tổ chức cuộc diễn tập xử lý các tình huống bị địch tập kích chất độc hoá học vào trận địa đơn vị...

Kiểm tra quân tư trang của từng chiến sĩ trước khi hành quân di chuyển. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Kiểm tra quân tư trang của từng chiến sĩ trước khi hành quân di chuyển. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Trinh sát phát hiện chất độc hóa học trong quá trình di chuyển. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Trinh sát phát hiện chất độc hóa học trong quá trình di chuyển. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thực hành giao nhiệm vụ cho tiểu đội trinh sát phóng xạ hóa học chuẩn bị làm nhiệm vụ. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thực hành giao nhiệm vụ cho tiểu đội trinh sát phóng xạ hóa học chuẩn bị làm nhiệm vụ. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Các phương tiện hành quân đi vào khu vực có độc. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Các phương tiện hành quân đi vào khu vực có độc. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Tiêu tẩy chất độc hóa học cho đường cơ động. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Tiêu tẩy chất độc hóa học cho đường cơ động. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Lực lượng quân y tiến hành xử lý vết thương khu vực có độc. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Lực lượng quân y tiến hành xử lý vết thương khu vực có độc. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thả khói ngụy trang trên đường cơ động. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thả khói ngụy trang trên đường cơ động. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Xử lý khí tài, trang dụng trong buồng xe tiêu độc, tiệt trùng. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Xử lý khí tài, trang dụng trong buồng xe tiêu độc, tiệt trùng. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Triển khai nhiệm vụ trong hầm trú quân bí mật. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Triển khai nhiệm vụ trong hầm trú quân bí mật. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thủ trưởng Bộ tư lệnh binh chủng kiểm tra trang thiết bị phòng độc tại hầm trú quân bí mật của đơn vị. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thủ trưởng Bộ tư lệnh binh chủng kiểm tra trang thiết bị phòng độc tại hầm trú quân bí mật của đơn vị. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Chiến sĩ nuôi quân sử dụng bếp Hoàng Cầm chuẩn bị bữa ăn cho bộ đội. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Chiến sĩ nuôi quân sử dụng bếp Hoàng Cầm chuẩn bị bữa ăn cho bộ đội. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất