VTC News

Ảnh: Rồng Komodo ăn bí ngô Halloween

(VTC News) - Hình ảnh ấn tượng nhất hôm nay là cảnh chú rồng Komodo ăn bí ngô trong ngày lễ hóa trang Halloween ở London.