Ảnh: Quê nhà Gaddafi mịt mù khói lửa giao tranh - VTC News - Hơi thở cuộc sống
Ảnh: Quê nhà Gaddafi mịt mù khói lửa giao tranh

Ảnh: Quê nhà Gaddafi mịt mù khói lửa giao tranh

(VTC News) – Thị trấn quê nhà của Gaddafi ở Sirte đang chìm trong khói lửa với cuộc giao tranh ác liệt giữa phe nổi dậy và lực lượng trung thành với ông.
Bình luận

Đang Nóng