VTC News

Ảnh: Quê nhà Gaddafi mịt mù khói lửa giao tranh

(VTC News) – Thị trấn quê nhà của Gaddafi ở Sirte đang chìm trong khói lửa với cuộc giao tranh ác liệt giữa phe nổi dậy và lực lượng trung thành với ông.