• VTC.VN
  • Thế giới

Ảnh: Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

15h15 ngày 5/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổ chức lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 5/11 - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 5/11 - Ảnh: Tùng Đinh

Lễ chào cờ và quốc ca hai nước - Ảnh: Tùng Đinh

Lễ chào cờ và quốc ca hai nước - Ảnh: Tùng Đinh

21 phát đại bác chào đón ông Tập Cận Bình được tường thuật qua màn hình lớn - Ảnh: Tùng Đinh

21 phát đại bác chào đón ông Tập Cận Bình được tường thuật qua màn hình lớn - Ảnh: Tùng Đinh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm lễ chào cờ - Ảnh: Tùng Đinh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm lễ chào cờ - Ảnh: Tùng Đinh

Duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: Tùng Đinh

Duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự - Ảnh: Tùng Đinh

Ông Tập Cận Bình trong lễ đón chính thức chiều 15/11 tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: Tùng Đinh

Ông Tập Cận Bình trong lễ đón chính thức chiều 15/11 tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào Phu nhân Chủ tịch Tập Cận Bình, bà Bành Lệ Viện - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào Phu nhân Chủ tịch Tập Cận Bình, bà Bành Lệ Viện - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu các thành viên đoàn Việt Nam với ông Tập Cận Bình - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu các thành viên đoàn Việt Nam với ông Tập Cận Bình - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư và ông Tập Cận Bình duyệt đội danh dự - Ảnh: Phạm Thành

Tổng Bí thư và ông Tập Cận Bình duyệt đội danh dự - Ảnh: Phạm Thành

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam đi qua lễ đài - Ảnh: Tùng Đinh

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam đi qua lễ đài - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ông Tập Cận Bình di chuyển sang Văn phòng Trung ương Đảng - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ông Tập Cận Bình di chuyển sang Văn phòng Trung ương Đảng - Ảnh: Tùng Đinh

Vẫy chào các thành viên đoàn Việt Nam - Ảnh: Tùng Đinh

Vẫy chào các thành viên đoàn Việt Nam - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ông Tập Cận Bình di chuyển sang Văn phòng Trung ương Đảng - Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ông Tập Cận Bình di chuyển sang Văn phòng Trung ương Đảng - Ảnh: Tùng Đinh

Đội danh dự chỉnh đốn trang phục trước lễ đón - Ảnh: Tùng Đinh

Đội danh dự chỉnh đốn trang phục trước lễ đón - Ảnh: Tùng Đinh

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất