VTC News

Ảnh ít biết về tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội

Hãy cùng xem nhứng bức ảnh ít biết về sự kiện hạ thủy, thử nghiệm và nghiệm thu tàu ngầm Kilo đầu tiên cho Việt Nam, HQ-182 Hà Nội( Theo Vietnamplus).