Ảnh: Huấn luyện chiến đấu ở Lữ đoàn xe tăng 201

Với khí thế "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu", bãi tập, ngày cũng như đêm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 201 luôn hăng hái thi đua.

» Hai phi công cứu máy bay gặp sự cố thế nào?
» Ảnh: Xem học viên trinh sát vượt khe sâu, vách đứng
» Hải quân Việt Nam phải đủ khả năng tự vệ

Huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn xe tăng 201 (Binh chủng Tăng Thiết giáp).Lữ đoàn xe tăng 201, thao trường, huấn luyện chiến đấu


Với khí thế "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu", trên thao trường, bãi tập, ngày cũng như đêm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 201 luôn hăng hái thi đua, say mê học tập, rèn luyện, không khí huấn luyện lúc nào cũng sôi động; các khoa mục huấn luyện trọng tâm như: Chiến thuật, kỹ thuật lái, bắn, thông tin... được thực hiện đúng nguyên tắc, chặt chẽ, bài bản.

Vì vậy trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của Lữ đoàn ngày càng nâng cao.

» Hai phi công cứu máy bay gặp sự cố thế nào?
» Ảnh: Xem học viên trinh sát vượt khe sâu, vách đứng
» Hải quân Việt Nam phải đủ khả năng tự vệ

Theo QĐND
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC