Ảnh: Đôi rồng vàng hoành tráng trước bản phủ ở Thái Bình

Được thiết kế, xây dựng làm cổng chào tại một bản phủ, đôi tượng rồng vàng uy nghi, hoành tráng khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn.

Bình luận