Ảnh: Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XII

Sáng 20/1/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị.

Ảnh: Các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Ảnh: Các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
 Các đại biểu đến dự Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Ảnh: Các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Ảnh: Các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
 
Ảnh: Các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
 
Ảnh: Các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
 
Ảnh: Các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
 
Ảnh: Các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
 
Ảnh: Các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
 

Nguồn: TTXVN
>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC