Ấn Độ sắp đóng cửa ngành công nghiệp 'đẻ thuê'

Ấn Độ những năm gần đây được coi là trung tâm mang thai hộ của thế giới, tuy nhiên, ngành công nghiệp đẻ thuê vốn đem lại hơn 1 tỷ đô la mỗi năm cho nước này đang đứng trước nguy cơ bị cấm cửa.

Bình luận