Ấn Độ muốn thành lập Bộ... Bò

(VTC News) - Ấn Độ mới đây đang dự định thành lập Bộ Bò, theo đề nghị của đảng Vishva Hindu Parishad (đảng của những người theo đạo Hindu), Bộ này sẽ chịu trách nhiệm duy trì và bảo vệ loài bò - loài vật từ xưa vẫn được coi là vật thiêng của đất nước Ấn Độ.

VTC14 

Phong Linh

Bình luận

Vui

Ăn

Sao