Báo điện tử VTC News
Thứ Ba, ngày 23 tháng 12 năm 2014
‘Chưa thể nói Việt Nam rơi vào bẫy thu nhập trung bình’

‘Chưa thể nói Việt Nam rơi vào bẫy thu nhập trung bình’

(VTC News) – PGS.TS Giang Thanh Long cho rằng cho đến thời điểm này vẫn chưa đủ thời gian để kết luận Việt Nam đã rơi vào ‘bẫy’ thu nhập trung bình.

‘Chưa thể nói Việt Nam rơi vào bẫy thu nhập trung bình’