Tin tức mới nhất về 9 điểm 3 môn đỗ ngành sư phạm
9 điểm/3 môn đỗ ngành sư phạm: Hiệu trưởng nói gì?

9 điểm/3 môn đỗ ngành sư phạm: Hiệu trưởng nói gì?

Trước tình hình điểm trúng tuyển vào các trường Sư phạm quá thấp, hiệu trưởng các trường đã giải thích lý do 9 điểm 3 môn đỗ vào trường.
Xem tiếp