VTC News

Đang tâm lừa tiền của vợ người bị tai nạn nặng

(VTC News) – Để xây dựng niềm tin, dễ dàng lấy tiền của người nhà bệnh nhân, Oanh đã khoác lác mình là bạn thân của bác sĩ.


Đang tâm lừa tiền của vợ người bị tai nạn nặng
8107202