Báo điện tử VTC News
Thứ Ba, ngày 22 tháng 7 năm 2014
Hoa hậu Hoa hậu
9108384

Hoa hậu

Hoa hậu 109/span> 8384