VTC News

Nữ Thủ tướng xinh đẹp Thái Lan từng học ở đâu?

(VTC News) – Người phụ nữ đầy quyền lực này từng được nhận tấm bằng thạc sĩ ngành hành chính công, chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin.


Nữ Thủ tướng xinh đẹp Thái Lan từng học ở đâu?
8107202