Tin tức mới nhất về 50 năm thành lập ASEAN
Video kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN

Video kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN

Trải qua 50 năm thăng trầm lịch sử, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã chứng tỏ được sức sống mãnh liệt, khả năng thích ứng trước những chuyển biển nhanh chóng của tình hình quốc tế và khu vực.
Xem tiếp