5 thông điệp ấn tượng nhất của các Tổng thống Mỹ khi rời Nhà Trắng

Cùng xem lại 5 thông điệp ấn tượng của 5 Tổng thống Mỹ khi rời Nhà Trắng.

 

VTC1

Bình luận