5 nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 5

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 5-10/5/2017 với nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến những định hướng lớn về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hinh anh

 

>>> Đọc thêm: Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Video: Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kiểm điểm nghiêm túc, bài bản

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kiểm điểm nghiêm túc, bài bản

Đề cập nội dung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện...
Những vấn đề lớn đã được thực hiện tại Hội nghị Trung ương 5

Những vấn đề lớn đã được thực hiện tại Hội nghị Trung ương 5 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận sôi nổi, quán triệt sâu sắc, cụ...
Bình luận

Video: CSGT Quảng Ninh thu gom ngô rơi vãi trên đường giúp tài xế 

Tin tuc Sea Games 29 nam 2017
Báo Điện tử VTC News