VTC News

49 ngày Đại tướng: Những hình ảnh không thể phai mờ

(VTC News) – Ngày 17/11 tròn 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, song những hình ảnh về ngày Quốc tang lịch sử không thể phai mờ trong tâm khảm người Việt.