4 trò ảo thuật thú vị với bóng bay ai cũng có thể làm

Dùng que nhọn đâm xuyên bóng bay, nhấn bóng bay vào đám đinh tán, thổi bóng bay bằng giấm và bột nở, hơ bóng bay đã bơm đầy nước trên lửa là 4 trò ảo thuật thú vị và đơn giản ai cũng có thể làm.

Nguồn: 5-minute Crafts

Phong Linh

Bình luận