4 thanh niên cởi trần thả 3 con cá sấu dài 2 mét vào trường học trong đêm

Camera an ninh của một trường học ở Australia ghi lại cảnh 4 nam thanh niên mình trần đập vỡ cửa kính văn phòng rồi lần lượt thả 3 con cá sấu dài tới 2 mét vào trong.

Bình luận